BEHANDLING

Konsultationen begynder med en samtale, hvor der vil blive spurgt ind til sygdomme, symptomer, indlæggelser og operationer, der har været i barndommen og fremefter.
 Udover livshistorien inddrages tungediagnose, ansigtsdiagnose og pulsdiagnose - alle vigtige faktorer i en diagnose.
I behandlingen bruges tynde, sterile engangsnåle, der sidder i forskellige akupunkturpunkter.
 Mest almindeligt ligger man med nålene i ca. 30 minutter.
 Specielle små øre akupunkturnåle, der vanskeligt ses. De kan sidde i øret op til flere dage og falder ud, når punktet er færdigbehandlet.
Udover akupunktur benytter jeg akupressur, hvor behandlingen suppleres med mine hænder.
Et behandlingsforløb vil ofte være omkring 5-10 behandlinger.
 Ved kroniske tilstande anbefales efterfølgende et forløb med henblik på vedligeholdelse af resultaterne.

AB Akupunkturklinik v/ Annette Braüner / CVR 35962220 / Storegade 84, 9550 Mariager / Tlf. 30352810